24/07/2024

ปทุมธานี ม.นอร์ทกรุงเทพ ส่งเสริมทักษะผู้สื่อข่าว e – reporter สร้างแกนนำต้นกล้านักข่าวรุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อ

ปทุมธานี ม.นอร์ทกรุงเทพ ส่งเสริมทักษะผู้สื่อข่าว e – reporter สร้างแกนนำต้นกล้านักข่าวรุ่นใหม่รู้เท่าทันสื่อ

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นประธานเปิดงาน โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้การเป็นผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความน่าเชื่อถือ สามารถทำงานเป็นอิสระ ให้กับสื่อมวลชนต่างๆ


ในการอบรมครั้งนี้มี ผศ.ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้บรรยายเรื่องการตระหนักถึงทางจริยธรรมและศีลธรรมที่ควรปฏิบัติเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการนำเสนอข่าว และ คุณศจี วงศ์อำไพ ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 ร่วมเสวนาเรื่องการลงมือปฏิบัติ คุณสมบัติของนักข่าวและวิธีการนำเสนอข่าว สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สมาชิกนักข่าวสื่อมวลชนจากสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานี และผู้สื่อข่าวอิสระ นักศึกษา และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกว่า 150 ท่าน

โดยทุกคนที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับ กฎหมาย PDPD คู่มือกรมทรัพย์สินทางปัญญา สื่อ Online ในประเทศไทย จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับสื่อใหม่ Fake News การสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอข่าว แนวทางการการออกแบบและนำเสนอผลงานของผู้สื่อข่าวและหน่วยงานสื่อมวลชนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการรับรู้และกระตุ้นให้สังคมเกิดความสนใจ การเขียนสคลิปวีดีโอข่าว การถ่ายวีดีโอข่าว และการตัดต่อวีดีโอข่าว เพื่อนำไปปรับปรุงผลงานให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล รองอธิการบดีอาวุโส มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กล่าวว่า การจัดอบรมครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ รังสิต ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) พร้อมด้วย กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กทปส.) มีเป้าหมายได้แก่ ผู้สื่อข่าวกลุ่มใหม่และผู้สื่อข่าวอิเล็กทรอนิกส์ (e – reporter) มีวัตถุประสงค์เพื่อความตระหนักถึงหลักทางจริยธรรมและศีลธรรมที่ควรปฏิบัติ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการนำเสนอข่าว เพื่อออกแบบ และดำเนินการแสดงผลงานของผู้สื่อข่าว รวมถึงหน่วยงานสื่อมวลชนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการสร้างแกนนำต้นกล้านักข่าวรุ่นใหม่

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป