24/07/2024

เพชรบูรณ์-รองผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร”

เพชรบูรณ์-รองผู้ว่าฯ นำพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง “อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร”

23 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน ใส่ผ้าไทย ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ 10 รูป ในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566“อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร” โดยมี พระศรีพัชโรดม เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ม) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม และ เป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ทั้งนี้โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 “อิ่มบุญ สุขใจ นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร” กำหนดจัดขึ้นในทุกวันศุกร์ที่ 3 ของเดือน ที่บริเวณลานพระมหาธาตุเจดีย์ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยข้าวสารอาหารแห้งจากกิจกรรมส่วนหนึ่งจะนำถวายพระสงฆ์ และอีกส่วนหนึ่งจะจัดทำเป็นถุงบุญมอบให้กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่สนใจ ใส่ผ้าไทย เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

มนสิชา คล้ายแก้ว/ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป