22/07/2024

แม่ฮ่องสอน-ดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง ผภสม 4 พันกว่าคน เฝ้าระวังควบคุมโรค ตรวจคัดกรองมาลาเรียไข้เลือดออก ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเสาหินหลังตรวจพบเชื้อมาลาเรียนับ 10 ราย

แม่ฮ่องสอน-ดูแลช่วยเหลือต่อเนื่อง ผภสม 4 พันกว่าคน เฝ้าระวังควบคุมโรค ตรวจคัดกรองมาลาเรียไข้เลือดออก ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเสาหินหลังตรวจพบเชื้อมาลาเรียนับ 10 ราย
แถลงการณ์ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย-เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ฉบับที่ 10 สถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังคงปรากฏข่าวสารการปะทะกัน ระหว่างทหารเมียนมา กับ กองกำลังชนกลุ่มน้อย/กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา บริเวณตามแนวชายแดนในพื้นที่ ด้านตรงข้าม ช่องทางเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง และบริเวณช่องทางห้วยต้นนุ่น ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปัจจุบัน ผู้หนีภัยความไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม ) ที่มีความกังวลจากสถานการณ์ในพื้นที่ ได้เดินทางเข้ามายังฝั่งไทย จำนวน 4076 คน ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 พื้นที่ บริเวณพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านเสาหิน หมู่ที่ ๑ ตำลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง ยอดปัจจุบัน 3256 คน และ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บ้านพะแข่ หมู่ที่ ๓ ตำบลแม่กี๊ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยอดปัจจุบัน 820 คน
โดยที่พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบ้านเสาหิน ที่มี ผภมส. มากถึง 3256 คน เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการความร่วมมือในด้านการช่วยเหลือเพื่อจัดระเบียบ และ จัดระบบความเป็นอยู่ ให้กับ ผภมส.ที่เข้ามาอยู่ ซึ่งเป็นการให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม กับผู้หนีภัยความ ไม่สงบชาวเมียนมา (ผภสม ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวทั้งสองแห่งอย่างเต็มที่ อย่างเป็นระบบ ทั้งด้านอาหารการกิน สาธารณูปโภค สุขอนามัย การควบคุมดูแลโรคติดต่อ เช่น ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก ซึ่งพบว่า มีการตรวจพบเชื้อมาลาเรียในกลุ่มผู้หนีภัยจากความไม่สงบนับ 10 ราย โดยบูรณาการร่วมกับทางองค์กรเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน ในการให้ความช่วยเหลือดูแลผู้หนีภัยจากความไม่สงบทั้ง 2 จุด 4 พันกว่าคน
ทั้งนี้ในส่วนของ อ.แม่สะเรียง ได้เสริมบุคลากรทางการแพทย์เข้าประจำในพื้นที่บ้านเสาหิน พร้อม เตรียมพร้อมรองรับสถานกาณณ์กรณีฉุกเฉิน ด้านการแพทย์การพยาบาล ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสล่าเชียงตอง ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ผู้หนีภัย ประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งได้มีการจัดเตรียมเครื่องมือ เวชภัณฑ์ ยา ต่างๆ และเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติงานให้การช่วยเหลือและนำส่งด้วยรถเคลื่อนที่พระราชทาน เพื่อทำการส่งรักษาต่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง หากมีอาการรุนแรงหรือวิกฤต ซึ่ง ขณะนี้พบว่าภายในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวผู้หนีภัยฯ พบผู้ป่วยโรคมาลาเรียแล้วจำนวน 10 ราย ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ร่วมกับ หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 3 แม่สะเรียง ได้มีการพ่นสารเคมีและตรวจคัดกรองผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคที่มียุงเป็นพาหะ พร้อม ทำความเข้าใจให้คำแนะนำผู้หนีภัย ในการป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและมาลาเรียด้วย
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป