22/07/2024

สมาคมการจัดการการกีฬา พร้อมขับเคลื่อนการกีฬาฯ ในทุกมิติ

สมาคมการจัดการการกีฬา พร้อมขับเคลื่อนการกีฬาฯ ในทุกมิติ

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 ณ.ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น 4 อาคาร 25 ชั้น การกีฬาแห่งประเทศไทย สมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (SMAT) โดย รศ.ดร.วรรณชลี โนริยา นายกสมาคมการจัดการ ได้ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยก่อนเริ่มการประชุม มีการเสวนาในหัวข้อ “มุมมองนักการจัดการกีฬา ต่อการสร้างมูลค่าอคาเดมี่กีฬาในประเทศไทย” โดยมีแขกรับเชิญ ดร.กิตติ เจริญพรพานิชกุล นายกสมาคมการค้าเครื่องกีฬา และ คุณปิติภัทร บุรี CEO Bhiraj Buri Group ร่วมเสวนา เพื่อจุดประกายไอเดียและแนวทางการจะดทำอคาเดมี่กีฬา

ทั้งนี้สมาคมการจัดการกีฬาฯ ได้แถลงผลงานที่ได้ทำมาตลอด 18 เดือน ทั้งการเข้าร่วมกับองค์กรกีฬาระหว่างประเทศด้านวิชาการ การเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนากีฬาและอุตสาหกรรมการกีฬา ให้กับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 รสมทั้งการผลักดันวารสารการจัดการกีฬาสมัยใหม่ของสมาคมฯ ซึ่งเป็นวารสารวิชาการทางด้านกีฬา ให้ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการแถลงถึง กิจกรรมต่างของสมาคมที่จะเกิดขึ้นในอีกครึ่งปีหลัง ภายใต้คอนเซ็ปสแมทเอ็กซ (SMATX )ที่จะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดของสมาคม

คือ “การเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการจัดการกีฬาของประเทศไทย”

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป