19/07/2024

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายสนับสนุนการอบรมพระอุปัชฌาย์ 349 รูป มุ่งเจริญพุทธศาสนา

ปทุมธานี วัดพระธรรมกายสนับสนุนการอบรมพระอุปัชฌาย์ 349 รูป มุ่งเจริญพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2566 พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ด้วยความเมตตาของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ในฐานะประธานสมัชชามหาคณิสสร ประธานอำนวยการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ 56 พร้อมเจ้าคณะภาค รองเจ้าคณะภาค และพระเถรานุเถระ ระหว่างวันที่ 22 – 27 มิถุนายน 2566 ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การนี้ พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายปัจจัยสนับสนุนการอบรมในโครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีพระสังฆาธิการที่ผ่านการพิจารณาจากเจ้าคณะภาค 18 ภาค จำนวน 344 รูป และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ จำนวน 5 รูป รวมทั้งสิ้น จำนวน 349 รูป เข้ารับการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ เพื่อให้ได้พระอุปัชฌาย์ที่มีศักยภาพ มีความสำนึกในหน้าที่ มุ่งความเจริญต่อพระพุทธศาสนาเป็นเกณฑ์ สำหรับความสำคัญของพระอุปัชฌาย์นั้น มีหน้าที่หลัก 2 อย่างคือ 1.เป็นผู้รับผิดชอบและรับรองผู้บวชในพิธีบรรพชาอุปสมบท 2.เป็นผู้รับปกครองดูแล แนะนำ ตักเตือนและติดตามความเป็นอยู่ของผู้ที่ตนบวชให้เหมือนบิดาปกครองดูแลบุตร ตามกฎมหาเถรสมาคมนั้นได้กำหนดให้เขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลหนึ่ง ให้มีพระอุปัชฌาย์เพียงหนึ่งรูป เว้นแต่ มีกรณีพิเศษ ปัจจุบันอุปัชฌาย์ในประเทศไทยจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการคณะสงฆ์ เป็นเองไม่ได้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

************************************** ************************************** ************************************** ************************************** ************************************** **************************************

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป