23/07/2024

กำแพงเพชร – จัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

กำแพงเพชร – จัดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 24 มิ.ย. 66 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้แทนส่วนราชการ , ปลัดอำเภอ , นายอำเภอทั้ง 11 อำเภอ , เจ้าหน้าที่ปกครอง , พนักงานราชการ , ลูกจ้างเหมาบริการ (สย.) และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เข้าร่วมการประชุม

เนื่องด้วยมีการจัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 66 ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยให้มีการติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานดังกล่าว ภายในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญจำนวน 5 เรื่อง คือโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน , การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , การพัฒนาระบบรองรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล แอปพลิเคชั่น ThaiD , งานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และงานจิตอาสาพระราชทาน/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป