19/07/2024

คปภ. ลงพื้นที่ทันทีให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีถังดับเพลิงระเบิดขณะทำการสาธิตดับไฟ : เผยโรงเรียนราชวินิตมัธยมมีประกันภัยพร้อมเยียวยาค่าสินไหมทดแทนนักเรียนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทันที

คปภ. ลงพื้นที่ทันทีให้ความช่วยเหลือด้านประกันภัย กรณีถังดับเพลิงระเบิดขณะทำการสาธิตดับไฟ : เผยโรงเรียนราชวินิตมัธยมมีประกันภัยพร้อมเยียวยาค่าสินไหมทดแทนนักเรียนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บทันที

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า จากกรณีเกิดเหตุถังดับเพลิงที่หน่วยงานภายนอกนำมาประกอบการสาธิตซ้อมดับเพลิงให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เกิดระเบิดขึ้นขณะทำการสาธิต เป็นเหตุให้มีนักเรียนเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 11 ราย เหตุเกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566 นั้น เบื้องต้นได้สั่งการให้สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ส่วนกลาง และสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ ในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ ตรวจสอบการทำประกันภัยพร้อมทั้งติดตามรายงานความเสียหายอย่างเร่งด่วนผ่าน Platform การรายงานข้อมูลกรณีอุบัติภัยกลุ่มหรือรายใหญ่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้ลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกด้านประกันภัยให้กับครอบครัวของผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่ เพื่อให้ระบบประกันภัยช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม

ทั้งนี้ ได้รับรายงานจากสำนักงาน คปภ. เขตท่าพระ สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทันทีพบว่า ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต 1 ราย เป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมที่ 6 และมีนักเรียนบาดเจ็บ 11 ราย และจากการตรวจสอบการทำประกันภัยเบื้องต้นพบว่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 200,000 บาท และค่าปลงศพ 10,000 บาท ไว้กับบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มความคุ้มครองวันที่ 13 พฤษภาคม 2566 สิ้นสุดความคุ้มครองวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 โดยสำนักงาน คปภ.เขตท่าพระได้ดำเนินการประสานบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยบริษัทจะนำเช็คค่าสินไหมทดแทนไปมอบให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตที่งานสวดอภิธรรมศพในวันที่ 24 มิถุนายน 2566 สำหรับประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิต ขณะนี้ยังไม่พบว่าผู้เสียชีวิตมีการทำประเภทอื่นไว้แต่อย่างใด

ในส่วนของนักเรียนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว จำนวน 11 ราย นั้น พบว่ากรมธรรม์ประกันภัยที่โรงเรียนราชวินิตมัธยม ได้จัดทำประกันภัยอุบัติเหตุแบบกลุ่ม คุ้มครองเฉพาะในกรณีเสียชีวิตเท่านั้น โดยไม่มีความคุ้มครองอุบัติเหตุค่ารักษาพยาบาลไว้แต่อย่างใด ดังนั้น สำนักงาน คปภ.เขตท่าพระ จึงได้ประสานกับบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้บาดเจ็บทั้งหมด และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบริษัท อลิอันซ์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลแทนผู้บาดเจ็บทุกราย

“สำนักงาน คปภ. ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในครั้งนี้ และพร้อมจะดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการประกันภัยอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ อุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา และกับทุก ๆ คน ดังนั้น เพื่อความอุ่นใจ ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำประกันชีวิตและประกันภัยอุบัติเหตุ รวมถึงโรงเรียนและสถานศึกษาควรให้ความสำคัญกับทำประกันภัยอุบัติเหตุให้ครอบคุลมทั้งการเสียชีวิตและค่ารักษาพยาบาลเพื่อให้การประกันภัยช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงภัย และเยียวยาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านการประกันภัย ติดต่อสายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในตอนท้าย

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป