22/07/2024

วท.สัตหีบ รับรางวัลเหรียญทอง ด้านการแพทย์และสุขภาพ และรางวัลพิเศษจาก (WIIPA) ในงาน (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

วท.สัตหีบ รับรางวัลเหรียญทอง ด้านการแพทย์และสุขภาพ และรางวัลพิเศษจาก (WIIPA) ในงาน (ITEX 2023) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย


ดร.อรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมด้วย นายบดีรัฏฐ์ ฐิติวิชญ์ภูวเสฏฐ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ว่าที่เรือเอก สมประสงค์ รวยสวัสดิ์ ครูแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา ร่วมนำเสนอและประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ในระดับนานาชาติ งาน The 34th International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX 2023)


โดย Re-Leg Revitalization Machine ผลงานวิจัยและนวัตกรรม จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ด้านการแพทย์และสุขภาพและรางวัลพิเศษจาก World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ณ Kuala Lumpur Convention Centre Hall 1-4 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย
ระหว่าง วันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป