21/07/2024

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย เดินหน้าสร้างแหล่งน้ำคือชีวิตให้ทั่วถึง

สุโขทัย-อบจ.สุโขทัย เดินหน้าสร้างแหล่งน้ำคือชีวิตให้ทั่วถึง

ดร.มนู พุกประเสริฐ นายก อบจ.สุโขทัย พร้อมด้วย นายประเสริฐ ปัญญานุกูล รองประธาน สภา อบจ.สุโขทัย ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านทรัพยากรน้ำบาดาลแก่ประชาชนในจังหวัดสุโขทัย นำเจ้าหน้าที่กองช่างพร้อมเครื่องจักรกล อบจ.สุโขทัย ลงพื้นที่ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่วัดป่าวิปัสสนา ม.7 ต.ลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร


จากนั้นได้ลงพื้นที่ดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล ที่บริเวณประปาหมู่บ้านนาสระลอย ม.7 ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์ในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรเช่นกัน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป