22/07/2024

แม่ฮ่องสอน-สามเณรวัดจอมทองและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

แม่ฮ่องสอน-สามเณรวัดจอมทองและประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่ บริเวณลานธรรม ลานเจดีย์ วัดจอมทอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พระครูอนุกูลบุญกิจ เจ้าคณะอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายคำปัน คำประวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย สามเณร จิตอาสาพระราชทาน 904 นายวิชัย กองแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองยวมใต้ นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ 33 (บ้านทุ่งพร้าว) และประชาชนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด้จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2566
คณะสงฆ์วัดจอมทอง ได้มีมติจัดกิจกรรมขึ้น ภายใต้โครงการ “ถนนสวย วัดสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณทางขึ้น-ลง วัดจอมทอง เพื่อให้เกิดความสวยงาม และกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป