01/10/2023

กระบี่-ทกจ.กระบี่ร่วมกับอสทก.รุ่นที่ 1กระบี่ ประชุมมอบหมายภารกิจ การซ้อมฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ณ.ท่าอากาศยาน จังหวัดกระบี่

กระบี่-ทกจ.กระบี่ร่วมกับอสทก.รุ่นที่ 1กระบี่ ประชุมมอบหมายภารกิจ การซ้อมฉุกเฉินเต็มรูปแบบ ณ.ท่าอากาศยาน จังหวัดกระบี่

วันที่ 21 สิงหาคม 2566เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่
นายสุรัตน์ จรณโยธิน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกั๊กปฏิบัติการอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ให้แก่อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา รุ่นที่ 1 และร่วมพูดคุยหารือเรื่องการซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ (Full Scale Emergency Exercise) ฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีการก่อวินาศกรรม และวางเพลิงสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ในการปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งที่ 1 กิจกรรมซ้อมแผนฯจริง ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดสถานการณ์ขึ้นจริง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป