27/09/2023

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ เดินทางไปมอบอุปกรณ์เครื่องนอน (มุ้ง)

ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ เดินทางไปมอบอุปกรณ์เครื่องนอน (มุ้ง)

เมื่อวันวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 66 เวลา 14:00 น.นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ เดินทางไปมอบอุปกรณ์เครื่องนอน (มุ้ง) โดยร่วมกับสมาคมคนตาบอดชาวเหนือและสหภาพคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการประสานงานของ คุณกานต์ ปิงเมือง ผู้สมัคร สส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะกรรมการสมาคมเป็นผู้ประสานงานช่วยเหลือให้กับผู้ด้อยโอกาสในกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่อำเภอดอยเต่า, อำเภอแม่ออน, อำเภอ อมก๋อย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ประสบปัญหา จากโรคไข้เลือดออกอย่างรุนแรง โดยในวันนี้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ภาคเหนือพร้อมด้วย ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังมี ว่าที่ร้อยตรี.ธนิตศักดิ์ ดารามั่น ผู้สมัคร.สส. บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จากกรุงเทพฯร่วมโครงการดังกล่าวด้วยพร้อมทั้งนำความห่วงใยและความปรารถนาดีจากชาวกรุงเทพฯ มายัง ชาติพันธุ์และผู้พิการทางสายตาในภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะสร้างภาคีเครือข่ายประสานงานความช่วยเหลือกันอย่างใกล้ชิด ต่อจากนั้นประธานในพิธี ได้กล่าว ขอบคุณและอุดมสุขของการจัดงาน ในครั้งนี้และเป็นประธานมอบมุ้งให้กับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป

You may have missed