04/10/2023

รองอธิบดี DSI ประสานความร่วมมือกับเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3คดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต

รองอธิบดี DSI ประสานความร่วมมือกับเสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3คดีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน จังหวัดภูเก็ต

วานนี้ (วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566) พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พันตำรวจโท อมร หงษ์ศรีทอง ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าหารือและประสานข้อมูลความร่วมมือกับ พลเรือตรี ภุชงค์ รอดนิกร เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3 ผู้แทนกองทัพเรือภาค 3 ณ หมวดบินเฉพาะกิจ ทัพเรือ ภาค 3 อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สืบเนื่องจากกองทัพเรือได้ร้องขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับไว้ทำการสอบสวนเป็นคดีพิเศษที่ 59/2564 และทางกองทัพเรือ
ได้มอบหลักฐานเชิงลึกเกี่ยวกับบุคคลที่เข้าข่ายกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำ “คู่มือแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐานเบื้องต้น” มอบให้แก่ผู้แทนกองทัพเรือภาค 3 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบดูแลพื้นที่ใช้เป็นแนวทางในการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่
จะแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กรณีที่พบการบุกรุกครอบครองโดยมิชอบ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ให้ความสำคัญกับการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ และที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางธรรมชาติ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตลอดจนเร่งรัดดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ทั้งขบวนการ รวมถึงบุคคลที่มีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุน และผู้มีอิทธิพลที่รับประโยชน์อยู่เบื้องหลัง โดยให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

 

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป