25/09/2023

น่าน-คณะสงฆ์ และมูลนิธิพุทธภูมิธรรม เตรียมจัดพิธีใหญ่ทำบุญประเทศ พิธียกช่อฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง

น่าน-คณะสงฆ์ และมูลนิธิพุทธภูมิธรรม เตรียมจัดพิธีใหญ่ทำบุญประเทศ พิธียกช่อฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง
ที่ห้องประชุมวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระครูฉันทเจติยานุกิจ รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมี ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี พร้อมด้วย นายวิจักษ์ สองจันทร์ ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรมและคณะร่วมประชุม เพื่อวางแผนกำหนดการประกอบพิธีอันเป็นมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์สมโภชช่อยอดฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ในวันที่ 29 สิงหาคม-3 กันยายน 2566 โดยพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารเป็นองค์ประธานโครงการ
ซึ่งการดำเนินงานผ้าป่าทองคำใน 4 ภูมิภาคเพื่อจัดหาทองคำหุ้มยอด ฉัตรพระบรมธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งได้แล้วเสร็จลงแล้ว ได้ทองคำกว่า 12 กิโลกรัม ทองคำทั้งหมดจะนำไปสร้างยอดฉัตรเจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ซึ่งบูรณะครั้งแรกในรอบ 100 ปี
วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชยอดฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ที่ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ แขวงพระบรมราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดการ ในวันดังกล่าวพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ พระเถราจารย์นั่งปรกจิตอธิษฐาน
วันที่ 30 สิงหาคม 2566 จะมีพิธีปฐมฤกษ์ พิธีมหามงคลยกฉัตรเกิ้ง ถวายสักการะพระมหาบารมีพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้งพระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน พิธีถวายภัตตาหารร้อยสำรับ (ขันข้าวร้อยขัน) อุทิศถวายอดีตสังฆราชา อดีตเจ้าอาวาส อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน บรรพบุรุษชนทุกสกุลวงศ์วาน พิธีบวงสรวงถวายเทพยดาอารักษ์ ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์สมโภชฉัตรเกิ้ง มหาบารมีพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง พระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
วันที่ 1 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป พิธีมหามงคลยกฉัตรเกิ้งมหาบารมี พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
วันที่ 2 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น เป็นต้นไป พิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์สมโภชน์ช่อฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
วันที่ 3 กันยายน 2566 พิธีมหามงคลยกช่อฉัตรดอกไม้ทองคำประดับอัญมณีมหาบารมีถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาพระมหาธาตุเจ้าคู่บ้านคู่เมืองนครน่าน ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง
ขอเชิญศรัทธาสาธุชนร่วมทำบุญให้กับประเทศ ในพิธียกฉัตรทองคำพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ส่งพลังบุญให้แผ่นดินร่มเย็น เป็นการทำบุญให้แผ่นดินครั้งยิ่งใหญ่ประจำปีเถาะ กระต่ายทอง ร่วมพลังยกฉัตรทองคำองค์พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงซึ่งบูรณะในรอบ 100 ปี อานิสงส์ฉัตรแก้ว ฉัตรทิพย์คุ้มครองรักษาประเทศชาติบ้านเมือง และอานิสงส์สูงสุดแห่งความสมปรารถนาสูงสุดตราบถึงพระนิพพาน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

You may have missed