04/10/2023

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566

แม่ฮ่องสอน-เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566
นายกานต์ ปราณีตศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ พนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 โดยมี ส.อ.อัครเดช ขันทะนะ หัวหน้างานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย ฯ นำสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ผู้อำนวยการกองราชการและบุคลากร และพนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนเข้าร่วมโครงการ
ในครั้งนี้ มีซ้อมแผนในภาคเช้า ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่องทฤษฏีการเกิดไฟไหม้ การแบ่งประเภทของเพลิง จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่าง ๆ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิต ( CPR ) การปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ ส่วนการซ้อมแผนในช่วงบ่าย ได้แก่ การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการดับเพลิง ประเภทต่าง ๆ จำลองเหตุการเกิดอัคคีภัย การดับเพลิง แก๊สหุงต้ม การใช้ถังเคมีดับเพลิง การอพยพหนีภัย การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย การฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยของบุคคลากร
นายกานต์ ปราณีตศิลป์ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล ฯ ในการเข้าระงับเหตุสาธารณภัยเบื้องต้น และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการอพยพหนีไฟออกจากที่เกิดเหตุไปยังที่ปลอดภัย และการฝึกทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อได้.
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป