25/09/2023

ตาก – คหบดีใหญ่แห่งอำเภอแม่สอด นำข้าวสารจำนวน 1,200 กิโลกรัมและปัจจัยจำนวน 50,000 บาท ทำบุญเนื่องในวันเกิด ณ.วัดดอนมูล

ตาก – คหบดีใหญ่แห่งอำเภอแม่สอด นำข้าวสารจำนวน 1,200 กิโลกรัมและปัจจัยจำนวน 50,000 บาท ทำบุญเนื่องในวันเกิด ณ.วัดดอนมูล
ณ.วัดดอนมูล บ้านค้างภิบาล ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก นาย สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการบริษัทฮงล้งแอนด์ซัน จำกัด และครอบครัว ได้นำข้าวสารจำนวน 1,200 กิโลกรัมและปัจจัยจำนวน 50,000 บาท ทำบุญเนื่องในวันเกิด เพื่อนำถวายแด่พระสุนทรสมาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอดและเจ้าอาวาสวัดดอนมูล เพื่อใช้ในการดูแลพระเณร= นักเรียน โรงเรียนธรรมวัตร วิทยา(วัดดอนมูล) บ้านค้างภิบาล โดยในวันนี้ นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลนำคณะกรรมการศาลเจ้าจีนปุงเฒ่ากง-ม่า คณะสวดมนต์จีน นำกระเช้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันเกิด 28 สิงหาคม 2566 ด้วย โดยพิธีเริ่มจาก การอารธานาศีล พระสงฆ์ให้ศีล การถวายภัตตาหาร ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์ อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ เป็นเสร็จพิธี โดยที่ผ่านมานาย สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ได้ช่วยเหลือสังคม ในด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอแม่สอดมาโดยตลอด รวมไปถึงยังเป็นผู้ที่มีความสามารถและผลงานในการพัฒนา ทั้งในด้านการเป็นผู้นำทางความคิด และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละกำลังทรัพย์เพื่อสังคมโดยรวม /////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

You may have missed