01/10/2023

ตาก – ส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คหบดีใหญ่แห่งอำเภอแม่สอด

ตาก – ส่วนราชการและภาคเอกชน ร่วมอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด คหบดีใหญ่แห่งอำเภอแม่สอด
ที่บ้านพักชุมชนประชารักษ์ อ.แม่สอด จ.ตาก ส่วน ราชการ องค์กรภาคเอกชน พ่อค้าคหบดีและประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ต่างพากันนำกระเช้าดอกไม้ ของขวัญและสิ่งมงคล มามอบให้กับ นาย สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด และประธานกรรมการบริษัทฮงล้งแอนด์ซัน จำกัด ฯลฯ ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ 88 ปีใน 28 สิงหาคม 2566 โดยที่ผ่านมานาย สุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ได้ช่วยเหลือสังคม ในด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอแม่สอดมาโดยตลอด รวมไปถึงยังเป็นผู้ที่มีความสามารถและผลงานในการพัฒนา ทั้งในด้านการเป็นผู้นำทางความคิด และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละกำลังทรัพย์เพื่อสังคมโดยรวม
ในวันนี้ทาง นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล ได้นำคณะกรรมการศาลเจ้าจีนปุงเฒ่ากง-ม่า คณะกรรมการเถ่านั้ง นายสุรชัย วีระสมเกียรติ นายกสมาคมโรตารี่แม่สอด-เมืองฉอดและคณะ พร้อมทั้งส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชนร่วมแสดงความยินดีและอวยพรเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด และในโอกาสนี้ นายสุชาติ จึงกิจรุ่งโรจน์ ได้กล่าวคำอวยพรให้กับผู้ที่มาให้กำลังใจ ซึ่งก็สร้างความตื้นตันใจและประทับใจ ให้กับทางเจ้าภาพพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป