24/07/2024

จับหนุ่มเมืองกิมจิ OVERSTAY หนีหมายจับกบดานไทย

จับหนุ่มเมืองกิมจิ OVERSTAY หนีหมายจับกบดานไทย
ผบก.สส.สตม. ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการประชาสัมพันธ์การแจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ในเคหสถาน/โรงแรม ตามมาตรา 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และเร่งรัดจับกุมคนต่างด้าวที่อยู่ ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด หรือ OVERSTAY ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.สส.สตม. ออกสืบสวน หาข่าวในพื้นที่ ได้พบชายซึ่งมีลักษณะคล้ายคนต่างด้าวบริเวณหน้าบ้านพักอาศัยภายในซอยเคหะร่มเกล้า 19 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม. จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขอตรวจสอบหนังสือเดินทางจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางและข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตม. พบว่านายจีซอง (นามสมมติ) อายุ 37 ปี สัญชาติเกาหลีใต้ เดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยวีซ่านักท่องเที่ยวเมื่อวันที่ 15 ก.พ.2564 ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันที่ 3 ก.ย.2565 ซึ่งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรสิ้นสุด เป็นเวลา 347 วัน จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักร โดยการอนุญาตสิ้นสุด และจับกุมนำตัวส่ง พงส.กลุ่มงานสอบสวน บก.สส.สตม. ดำเนินคดีตามกฎหมาย และเปรียบเทียบปรับเจ้าบ้านซึ่งรับนายจีซองให้เข้าพักอาศัยในข้อหา เจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัยแล้วไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเกิดความสงสัยว่าเหตุใดนายจีซองจึงอยู่ในประเทศไทยโดย OVERSTAY เป็นเวลานาน จึงได้ประสานสอบถามไปยังทางการเกาหลีใต้ในประเทศไทย ทราบว่า นายจีซองเป็นผู้ต้องหาสำคัญที่ทางการเกาหลีใต้ได้ออกหมายจับและต้องการตัวกลับไปดำเนินคดีในข้อหา ลักลอบนำเข้ายาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน น้ำหนัก 997.01 กรัม) โดยผิดกฎหมาย และเป็นบุคคลตามประกาศตำรวจสากลสีแดง (Red Notice) จึงน่าจะเป็นเหตุให้นายจีซองอยู่ในประเทศไทยโดย OVERSTAY เพื่อหลบหนีคดีดังกล่าว
สตม. ขอเรียนให้ท่านทราบว่า สตม. มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น ๆ ที่มีหมายจับ และการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายัง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระชนมพรรษา 60 พรรษา เลขที่ 904 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือที่หมายเลขโทรศัพท์ 1178 หรือที่ www.immigration.go.th จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป