01/10/2023

สุโขทัย-เทศบาลเมืองสวรรคโลกสุโขทัย ลดภาระผู้ปกครองในชุมชน มอบทุนเรียน

สุโขทัย-เทศบาลเมืองสวรรคโลกสุโขทัย ลดภาระผู้ปกครองในชุมชน มอบทุนเรียน

นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์ นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก เป็นประธานเปิดโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเรืองฤทธิ์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก โดยโครงการนี้จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของผู้บริหารเทศบาลเมืองสวรรคโลก ที่เห็นถึงความเดือดร้อนและภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง ในเขตเทศบาลเมืองสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อให้โอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีฐานะยากจน ได้รับการช่วยเหลือเกี่ยวกับทุนการศึกษา และการช่วยเหลือด้านการศึกษา เป็นการเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชาชนให้ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน และเพื่อใช้การศึกษาในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 081-2844862

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป