25/09/2023

กระบี่-จัดงานวันแพะและวิถีชุมชนคนกระบี่ ชูเมนูแพะรสเด็ดหลากหลายเมนู

กระบี่-จัดงานวันแพะและวิถีชุมชนคนกระบี่ ชูเมนูแพะรสเด็ดหลากหลายเมนู

วันนี้ 29 สิงหาคม 2566 นายภาสกร บุญลักษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานวันแพะและวิถีชุมชนคนกระบี่ ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตรตลาดเกษตรกรจังหวัดกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีนายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

นายพันศักดิ์ จิตรรัตน์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การจัดงาน “วันแพะ วิถีชุมชนคนกระบี่” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานราชการและเกษตรกรมาใกล้ชิดกัน กล่าวได้ว่าแพะว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนกระบี่ โดยเฉพาะพี่น้องมุสลิม ที่มีแพะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาด้วยความความเชื่อและความศรัทธาของผู้ที่รับถือศาสนาอิสลาม ทำให้พี่น้องมุสลิมเลี้ยงแพะและบริโภคเนื้อแพะเป็นวิถีชีวิต

ปัจจุบันการบริโภคเนื้อแพะ เป็นที่นิยมของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะแต่พี่น้องมุสลิมแล้ว จะด้วยการอยู่ร่วมกันในสังคมพุทธ มุสลิม และศาสนาอื่นๆ ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความเข้าใจกันเป็นอย่างดีทำให้เข้าใจวิถีชีวิตกัน แลกเปลี่ยนอาหารการกินกัน ทำให้พี่น้องต่างศาสนารู้จักการบริโภคเนื้อแพะไปด้วย ซึ่งแพะเป็นเนื้อที่ปลอดสารพิษเพราะวิถีการเลี้ยงของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้เนื้อแพะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น และนอกจากคนในจังหวัดกระบี่แล้ว ยังคนต่างจังหวัดในประเทศ นอกประเทศ รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดกระบี่ รู้จักการบริโภคเนื้อแพะมากขึ้นเป็นลำดับแพะจึง เป็นสัตว์เศษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดกระบี่

จังหวัดกระบี่ ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่งในการส่งเสริมการเลี้ยงแพะ และส่งวิถีชีวิตคนกับแพะในการกิจกรรมการจัดโครงพัฒนาศักยภาพสมาชิกองค์กรในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แพะภายใต้การบูรณาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความแข้มแข็งแก่องค์กรในครั้งนี้ได้มีการประกวดอาหารที่ทำมาจากแพะ ผลจากการประกวดรางวัลผู้ที่ชนะเลิศได้แก่นางดวงใจ ศรีรักษ์ เมนูปอเปี๊ยะแพะ จากอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่…
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

You may have missed