21/06/2024

กระบี่-แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีกระบี่ Krabi GOes Local Fastival ในโครงการ Krabi GOes Local Tourism รวมอัตลักษณ์ 4 ชุมชน

กระบี่-แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีกระบี่ Krabi GOes Local Fastival ในโครงการ Krabi GOes Local Tourism รวมอัตลักษณ์ 4 ชุมชน

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานแถลงข่าวมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีกระบี่ Krabi GOes Local Fastival ในโครงการ Krabi GOes Local Tourism ณ ห้องประชุม ชั้น 4 โรงแรมเดอะไพน์แอปเปิ้ล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้แถลงข่าวร่วม ประกอบด้วยนายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดกระบี่,นายอภินันต์ ใจดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์,นางโสภา เกาะกลาง ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนคลองประสงค์ มีผู้บริหาร ข้าราชการ ผู้ประกอบการ เครือข่ายในพื้นที่ อบต.คลองประสงค์ และสื่อมวลชนร่วมงาน

จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ จัดทำโครงการ Krabi GOes Local Tourism เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดกระบี่ ได้กระจายตัวลงไปท่องเที่ยวในชุมชนท่องเที่ยวให้มากกว่าเดิม ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก คือ กิจกรรมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกระบี่ (Krabi Goes Local Festival) และ กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานภูมิปัญญาจังหวัดกระบี่ ซึ่งในส่วนของกิจกรรมมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกระบี่ (Krabi GOes Local Festival) ได้กำหนดให้มีการดำเนินงานใน 2 กิจกรรมย่อย คือ 1.กิจกรรมการจัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยวระดับจังหวัด และ 2.การจัดงานเทศกาลประจำชุมชน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแหลมสัก ชุมชนบ้านนาตีน ชุมชนบ้านทุ่งหยีเพ็งและชุมชนบ้านไหนหนัง ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วทั้ง 2 กิจกรรม ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ไว้โดยเฉพาะการจัดงานเทศกาลประจำชุมชนได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ภายหลังการจัดงานเสร็จสิ้นมีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในชุมชนเป้าหมายเพิ่มขึ้น สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี จึงกำหนดขยายพื้นที่การจัดงานเทศกาลประจำชุมชนเพิ่มขึ้นจาก 4 ชุมชนที่ได้จัดงานไปแล้ว ขึ้นในพื้นที่ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดงานเทศกาลประจำชุมซนขึ้นและได้จัดทำโครงการ Krabi GOes Local Tourism กิจกรรมหลัก : มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีกระบี่ (Krabi GOes Local Festival) กิจกรรมย่อย : การจัดงานเทศกาลประจำชุมชน ตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ขึ้นในวันที่ 15-17 กันยายน 2566 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ลานอเนกประสงค์ตรงข้ามองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประสงค์

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้า OTOP และบริการชุมชนต้นแบบ, การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การเดินแบบผ้าไทย Krabi Fashion Week : Original to Originality และมีกิจกรรมประกวดอาหารพื้นถิ่นถึง 3 รายการ ได้แก่ น้ำชุบหยำลีลา ข้าวยำซาว แกงส้มราปู การแสดงดนตรี และเรียนรู้การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และการบริการชุมชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุกไปด้วยกัน คือ กิจกรรม “สวมใส่ผ้าไทยไปเที่ยวเกาะ ผ้าไทยสวมใส่เมื่อไหร่ก็ดูดี” งานนี้มีรางวัลถึง 3 รางวัล และจัดโปรแกรมนำเที่ยวพิเศษ ตามเส้นทางท่องเที่ยวให้ผู้สนใจ และนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับวิถีชีวิตในชุมชนหลากหลายเส้นทาง…
กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป