19/06/2024

เดือน: สิงหาคม 2023

กำแพงเพชร – จัดโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยว กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ บุคลากร และเครือข่ายการท่องเที่ยว (อบรมค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์มัคคุเทศก์น้อย) รุ่นที่ 4

กำแพงเพชร - จัดโครงก...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป