25/09/2023

ตาก – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดตาก พร้อมพ่อค้า คหบดี อ.แม่สอด ร่วมเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด หลังใหม่

ตาก – ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้าจังหวัดตาก พร้อมพ่อค้า คหบดี อ.แม่สอด ร่วมเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด หลังใหม่
นายบรรพต ก่อเกียรติเจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ หอการค้า จ.ตาก นายสุชาติ ตรีรัตวัฒนา ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นายสมศักดิ์ คะวิรัตน์ ประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล นายสุระชัย วีระสมเกียรติ ประธานบิสคลับ นายวิชัย เตรยาวรรณ เจ้าของกิจการร้านเป็งสูน พร้อมพ่อค้า คหบดี อ.แม่สอด ร่วมเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด หลังใหม่ ณ.สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด เลขที่ 35/13 ถนนประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก น.ส.นารี ตัณฑเสถียร หัวหน้าอัยการสูงสุด เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโดยมีนายกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย อธิบดีอัยการภาค 6 เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายมาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด กล่าวให้การต้อนรับ โดยในงานนี้รับเกียรติจากนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นางสาวกฤษณา ชัยวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้
ในช่วงเช้ามีพิธีทำบุญอาคารใหม่ โดยได้นิมนต์ประสงฆ์ 9 รูป โดยครูบาเจ้าอินแก้ว กาวิโร เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยทีมู อ.แม่ระมาด จ.ตาก จากนั้นประธาน เปิดป้ายอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด หลังใหม่ จากนั้น น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และ นายกมลาสน์ สุทธิธารณ์นฤภัย อธิบดีอัยการภาค 6 ปลูกต้นไม้พยูง จำนวน 2 ต้น บริเวณหน้าสำนักงานหลังใหม่ และเป็นการถ่ายรูปร่วมกันพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมงานสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดมีขอบเขตรับผิดชอบในพื้นที่ซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมามีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายทำให้มีปริมาณคดีมากกว่าและแตกต่างจากในเขตจังหวัดอื่น ประกอบกับอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดหลังเดิมมีขนาดเล็ก สภาพเก่า ทรุดโทรม ก่อสร้างมานานกว่า 40 ปีแล้ว มีการซ่อมแซมปรับปรุงตลอดมา แต่ก็ไม่เพียงพอกับจำนวนบุคลากร ผู้ปฏิบัติหน้าที่และปริมาณคดีที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีข้อจำกัดในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดจึงได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณจากสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ซึ่งมีความสูง 4 ชั้น
อาคารสำนักงานหลังใหม่นี้นอกจากเป็นที่ทำการของสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดแล้ว ยังเป็นที่ทำการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) และสำนักงานอัยการศาลสูงจังหวัดตาก ทั้งนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและให้บริการประชาชนในพื้นที่ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม อาคารสำนักงานหลังใหม่แห่งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และข้าราชการทั้งในหน่วยงานสำนักงานอัยการ หน่วยงานราชการอื่น และหน่วยงานภาคประชาชนเป็นอย่างมาก //////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

You may have missed