01/10/2023

กำแพงเพชร – จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ

กำแพงเพชร – จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ

วันที่ 30 ส.ค. 66 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมาย นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ โดยมี นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา ปศุสัตว์จังหวัดฯ สาธารณสุขจังหวัดฯ ท้องถิ่นจังหวัดฯ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดฯ พร้อมด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

ตามที่ได้มีการผลักดันงานกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้ออกหลักเกณฑ์การประเมินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานร่วมกัน สำหรับในที่ประชุม มีการรายงานหลักเกณฑ์การประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และมีการพิจารณาการนำเสนอผลการดำเนินงานของ อทป. ได้แก่ เทศบาลตำบลทุ่งทราย อบต.ทุ่งทอง และอบต.ถาวรวัฒนา เพื่อประเมินและรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระดับอำเภอ/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป