26/06/2024

นครนายก – เจ้าอาวาสวัดดงละครออกรับบิณฑบาตโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือที่วัดดงละครกว่า 200 คน

นครนายก – เจ้าอาวาสวัดดงละครออกรับบิณฑบาตโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เรียนหนังสือที่วัดดงละครกว่า 200 คน

ที่ถนนเสนาพินิจ เทศบาลเมืองนครนายก พระมหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร พร้อมพระสงฆ์และสามเณร ออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีนายศุภกฤษณ์ จัยสรสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองนครนายก ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการออกรับบิณฑบาต เริ่มจากถนนเสนาพินิจแยกสัญญาณไฟนครนายก เข้าตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก ออกถนนใหญ่ ถึงแยกจุฬาทิพย์ โดยมีประชาชนทั้ง 2 ฝั่งถนนได้เตรียมข้าวสารอาหารแห้งไว้ใส่บาตรพระสงฆ์เป็นจำนวนมาก

ด้วยทางวัดดงละครได้จัดโครงการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่อยู่ในการดูแลของวัดดงละครที่เป็นเด็กวัด 80 คนและยังมีเด็กนักเรียนที่มาเรียนหนังสือที่วัดดงละครอีกประมาณกว่า 100 คนรวมประมาณ 200 กว่าคน ทางวัดดงละครต้องดูแลเรื่องเรียนฟรีอยู่กินฟรี โดยทางวัดได้ทำโครงการนี้มาได้ประมาณ 7 ปีและทางวัดดงละครร่วมกับทางเทศบาลเมืองนครนายก ออกเสียงตามสายของเทศบาลให้ช่วยประกาศในการออกรับบิณฑบาตรทุกวันที่ 1 และวันที่ 15 ของทุกแดือนออกรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งหรือสิ่งของต่างๆโดยจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกดูแลเด็กวัดและนักเรียนในวิทยาลัยของวัดดงละคร ส่วนที่ 2


จะแบ่งปันให้โรงเรียนข้างเคียงหรือโรงเรียนขยายโอกาสที่ทางวัดได้ช่วยเหลือเรื่องอาหาร และในส่วนที่ 3 จะมอบให้กัยผู้ป่วยติดเตียงและจะนำไปมอบช่วยผู้ป่วยที่มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนครนายก เพื่อช่วยในการบรรเทารายจ่ายของคนที่มาเฝ้าไข้

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป