28/09/2023

เดือน: กันยายน 2023

สมุทรสงคราม- ผนึกกำลังร่วมลงแขกลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด พร้อมติดตามการใช้ประโยชน์ถังขยะเปียกลดโลกร้อน มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนในชุมชน

สมุทรสงคราม- ผนึกกำล...

You may have missed