25/09/2023

“ปุ๊กกี้ สินีนาฏ” ร่วมงานคอนเสิร์ตแบ่งฝันปันรักเพื่อหารายได้สมทบทุนหอสมุดของพ่อหลวงและส่งสุขให้บ้านเด็กตาบอดรามอินทรา

“ปุ๊กกี้ สินีนาฏ” ร่วมงานคอนเสิร์ตแบ่งฝันปันรักเพื่อหารายได้สมทบทุนหอสมุดของพ่อหลวงและส่งสุขให้บ้านเด็กตาบอดรามอินทรา
ชมรมเราเพื่อนกันจัดคอนเสิร์ตการกุศลแบ่งฝันปันรัก เพื่อหารายได้สมทบทุนหอสมุดของพ่อหลวงและส่งสุขให้บ้านเด็กตาบอดรามอินทรา โดยมีคุณศรวณี โพธิเทศ คุณจิตติมา เจือใจ และนักร้องกิตติมศักดิ์ร่วมขับร้องบทเพลงไพเราะ ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ วานนี้ในงานนี้ ปุ๊กกี้ สินีนาฏโรจนประดิษฐได้อัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเรา เปิดเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วย

เจนกิจ นัดไธสง สวทท.68 รายงาน

You may have missed