01/10/2023

นราธิวาส-อบจ.นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “อบจ.ชวนเที่ยว ปั่นด้วยใจ ไปบางนราด้วยกัน” เชิญนักปั่นร่วมเป็นสื่อ

นราธิวาส-อบจ.นราธิวาส จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “อบจ.ชวนเที่ยว ปั่นด้วยใจ ไปบางนราด้วยกัน” เชิญนักปั่นร่วมเป็นสื่อ
วันนี้ ( ๒ กันยายน ๒๕๖๖ )  นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “อบจ.ชวนเที่ยว ปั่นด้วยใจ ไปบางนราด้วยกัน” ขึ้น โดยมีนักท่องเที่ยว นักกีฬา ประชาชนทั่วไป ส่วนราชการที่ในจังหวัดนราธิวาส คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมโครงการฯ
ซึ่งโครงการฯ ครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสได้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ทั้งทางธรรมชาติ โบราณสถาน ตลอดจนร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยร่วมส่งเสริมรูปแบบกิจกรรมปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามเส้นทางต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
นอกจากนี้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “อบจ.ชวนเที่ยว ปั่นด้วยใจ ไปบางนราด้วยกัน”  จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพ อีกทั้งสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการ ออกกำลังกาย ด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันอีกด้วย
อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดโครงการฯ ครั้งนี้รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจะดำเนินการมอบเงินเพื่อบริจาคแก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยผ่านสถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส (บ้านนราธิวาส) อีกทั้งตลอดการปั่นจักรยานมีการแนะนำแหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส – จุดสิ้นสุด ณ หาดบ้านทอน และกิจกรรมจิตอาสา
โดยร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ณ หาดบ้านทอน พร้อมชมการแสดง “ดนตรี” จากหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 45 และในโอกาสที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการฯ นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมนำทีมหัวหน้าส่วนราชการปั่นจักรยานร่วมกับผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย
ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป