27/09/2023

สมุทรสงคราม-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 58 ทุน

สมุทรสงคราม-ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 58 ทุน
วันนี้ (4 กันยายน 2566 ) ที่ห้องศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 58 ทุน โดยนางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานวัตถุประสงค์ ประธานอ่านพระราชดำรัสแสดงความยินดีของทูลกระหม่อมหญิงอุบลราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นางอัญชนา สว่างอัจฉรทร ผู้แทนผู้รับประทานทุน อ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบทุนสนับสนุนการศึกษา หน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา นายอำเภอ ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีฯ
ทั้งนี้ สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทรงมีพระเมตตา ประทานทุนให้เด็กพิการ ซึ่งมีฐานะยากจนปีการศึกษานี้ ทั่วประเทศ จำนวน 10,633 ทุน และในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่มได้ขอความอนุเคราะห์จากผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการในจังหวัด ส่วนจังหวัดสมุทรสงครามมีผู้รับทุนการศึกษา จำนวน 58 คน ทุนละ 5,000 บาท ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้ผู้พิการได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่ม ต่อไป

กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed