28/09/2023

ชุมพร –  แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖

ชุมพร –  แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น  นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร เป็นประธานการ แถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับนายไชยพงษ์ ทองคำ ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร นายศรีชัย วีระนรพานิช นายกเทศมนตรีเมืองชุมพร  นายสัญชัย หนูสุด นายกเทศมนตรีตำบลนาชะอัง พันตำรวจโท สมภพ เชื้อทอง รอง ผกก  ป สภ  เมืองชุมพร  นางสาวกฤชสร ทรายแก้วผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร หัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องสื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ จำนวนมาก

นายนพพร อุสิทธิ์ กล่าวว่า กระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร รู้สึกยินดีและใคร่ขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้ความสำคัญและให้เกียรติมาร่วมในงานแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร ในวันนี้ ในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร กำหนดจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔กันยายน ๒๕๖๖ ณ คลองในหลวงหัววัง – พนังตัก ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานรักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจ และทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม กีฬาไทย

โดยในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ได้รับพระมหา กรุณาธิคุณ ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การแข่งขันเรือยาวประเพณี เป็นขวัญ

กำลังใจให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ตลอดจนคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และประชาชนชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่า กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทาน โดยจัดการแข่งขันเรือยาวขึ้น ๔ ประเภท ประกอบด้วย- เรือยาว ๓๒ ฝีพายผู้นำ- เรือยาว ๓๒ ฝีพายทั่วไป- เรือยาว ๑๖ ฝีพายทั่วไป และ- เรือยาว ๘ ฝีพาย

นอกจากนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกิจกรรมสร้างสีสันภายในงาน อาทิ การประกวดขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ และประกวดกองเชียร์และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานประเพณีแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงของจังหวัดชุมพร ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ ทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดงานแข่งขันเรือยาวได้ทาง

เฟซบุ๊คองค์การบริหารจังหวัดชุมพร และเฟซบุ๊ค Thailongboat ตลอด ๔ วันสำหรับรอบชิงชนะเลิศ สามารถรับชมได้ทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBSในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพี่น้องสื่อมวลชน และทุกท่านจะร่วมด้วยช่วยกันประชาสัมพันธ์งานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพร ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการสืบสานงานประเพณีที่น่าภาคภูมิใจของคนชุมพรต่อไป

ในถือโอกาสนี้ กระผมขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมพิธีเปิดฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ㆍ๙… น.เป็นต้นไป ชมขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน และขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ -จุดเริ่มต้นหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร – ไปตามถนนปรมินทรมรรคา – ผ่านสี่แยกมอนเดียร์ – ถนนศาลาแดง -แยกชุมพรรามา-ผ่านโรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านท่าตะเภา) -สิ้นสุดขบวนบริเวณแยกร้านชมจันทร์ และในเวลา ๑ ๑.ㆍ . น. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน ชมและเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธง ณ คลองในหลวงหัววัง-พนังตัก ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร

สุดท้ายนี้กระผมขอขอบคุณ หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน สำหรับความร่วมมือและการสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้ครับ / ขอบคุณครับ

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

You may have missed