29/09/2023

ตาก – หลายภาคส่วน เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของประธานกรรมการ เครือไทซัน และประธานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด

ตาก – หลายภาคส่วน เข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิด ของประธานกรรมการ เครือไทซัน และประธานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด
ที่บ้านพักหมู่บ้านแม่สอดวิลล่า อ.แม่สอด จ.ตาก นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนาประธานกรรมการ เครือไทซัน และประธานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด พร้อมภริยา และครอบครัว ร่วมให้การต้อนรับนายสุระชัย วีระสมเกียรติ นายกสโมสรโรตารี่แม่สอด-เมืองฉอด นำคณะเข้าร่วมอวยพรวันเกิด กับ พ.ต.อ.มนศักดิ์ แก้ว อ่อน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนำผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าร่วมอวยพรด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมี ส่วน ราชการ องค์กรภาคเอกชน พ่อค้าคหบดีและประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ในพื้นที่อำเภอแม่สอด ต่างพากันนำกระเช้าดอกไม้ ของขวัญและสิ่งมงคล มามอบให้กับ นาย สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ซึ่งทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและการศึกษา ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ เครือไทซัน และประธานคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอแม่สอด ฯลฯ ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดอายุ 71 ปีใน 5 กันยายน 2566 โดยที่ผ่านมานาย สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ได้ช่วยเหลือสังคม ในด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ของคนไทยเชื้อสายจีนในอำเภอแม่สอดมาโดยตลอด รวมไปถึงยังเป็นผู้ที่มีความสามารถและผลงานในการพัฒนา ทั้งในด้านการเป็นผู้นำทางความคิด และมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินการขององค์กรสาธารณกุศลด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเป็นแบบอย่างที่ดีในการเสียสละกำลังทรัพย์เพื่อสังคมโดยรวม จากรางวัลพระราชทาน ที่ท่านได้รับ ได้แก่ เสาเสมาธรรมจักร เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ.2566 ประเภท ผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา สำนักงานวัฒนธรรม จ.ตาก ด้วย และในโอกาสนี้ นายสุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ได้กล่าวคำอวยพรให้กับผู้ที่มาให้กำลังใจ ซึ่งก็สร้างความตื้นตันใจและประทับใจ ให้กับทางเจ้าภาพพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างมาก////////////////
ภาพ/ข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

You may have missed