01/10/2023

ตาก – แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมด้วยคณะกรรมการเถ่านั้งชุดที่ 54 จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทานประจำปี 2566

ตาก – แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล พร้อมด้วยคณะกรรมการเถ่านั้งชุดที่ 54 จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทานประจำปี 2566
นายสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล นายวิชัย เตรยาวรรณ รองประธานคณะกรรมการมูลนิธิแม่สอดสามัคคีการกุศล ร่วมกับนายบุญชัย กิจถาวรสกุล ประธานคณะกรรมการเถ่านั้ง พร้อมคณะกรรมการเเถ่านั้งชุดที่ 54 จัดงานประเพณีทิ้งกระจาดแจกทานประจำปี 2566 หรือวันซิโกว ที่บริเวณศาลเจ้าจีนปุงเฒ่ากงม่า แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศล อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมี ประธานชุมชนเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 20 ชุมชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอด ฯลฯ เข้ารับข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภคในพิธีเทกระจาดให้ทาน หรือซิโกว ซึ่งเป็นประเพณีของชาวจีนในแม่สอดที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
นายบุญชัย กิจถาวรสกุล ประธานคณะกรรมการเถ่านั้งชุดที่ 54 กล่าวว่า…….. ประเพณีซิโกว หรือการทิ้งกระจาด แจกทาน เป็นประเพณีที่คนไทยเชื้อสายจีนในแม่สอดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติบรรพชนที่ล่วงลับไปแล้ว รวมทั้งวิญญาณไร้ญาติทั่วไป เป็นการเสริมส่งวิญญาณทั้งหลายให้ไปสู่สุคติ เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ร่วมงานและครอบครัว ปีนี้แม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลได้นำสิ่งของจำพวกข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นจำนวนหลายหมื่นถุง รวมมูลค่าหลายล้านบาท มาแจกเป็นทานแก่ผู้ยากไร้คนละ 1 ถุง นำไปบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงเศรษฐกิจไม่ดี เป็นการช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาส และพัฒนาจิตใจ เพื่อให้พร้อมเป็นผู้ให้
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป