29/09/2023

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงครามประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม พิจารณาร่าง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงครามประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม พิจารณาร่าง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม
วันนี้(5 กันยายน 2566)นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด มีนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 สมุทรสงคราม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม,ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารอปท. ภาคเอกชน คณะกรรมการฯร่วมประชุมและรับทราบผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 สถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัด จำนวน 85,400.31 ไร่ ป่าชายเลนคงสภาพ จำนวน 28,038.33 ไร่ ป่าชายเลนเปลี่ยนสภาพ จำนวน 57,361.98 ไร่ มีสัตว์ทะเลหายาก ประกอบด้วย โลมา-วาฬ 3 ชนิด ได้แก่ วาฬ บรูต้า โลมาอิรวดี และโลมาหลังโหนก แนวชายฝั่งยาว 24.18 กิโลเมตร มีพื้นที่กัดเซาะรวม 0.00 กม. ปี 2565 คุณภาพน้ำทะเลมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เมื่อเทียบกับปี 2564ผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา มีการปลูกป่าทดแทนอย่างสม่ำเสมอจากหลายหน่วยงาน ติดตั้งบูมดักขยะ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร่วมจัดเก็บขยะกับประชาชนในพื้นที่ ส่วนพื้นที่ตำบลแหลมใหญ่ หมู่ 7 บ้านปากคลองลึก สามารถทวงคืนผืนป่าได้ 239 ไร่ เก็บชิ้นส่วนซากสัตว์ที่ตายนำไปศึกษาในห้องปฏิบัติการ การลาดตระเวนป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย
ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา ปัญหาปลาหมอสีคางดำ ซึ่งเป็นปัญหาที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเน้นย้ำให้กรมประมงเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ทางกรมประมงได้จัดทำโครงการปล่อยพันธุ์ปลากะพงในลักษณะ CSR รวมทั้งการแก้ไขปัญหาผลกระทบต่าง ๆในพื้นที่ชายทะเล
จากนั้นที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่าง รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม และการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566

กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed