27/09/2023

พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นผู้เเทน ตร. รับมอบบรรจุภัณฑ์ (ถุงขยะสีดำ ยี่ห้อ HERO) จำนวนทั้งสิ้น 20,500 ใบ มูลค่ารวม 80,000 บาท

พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นผู้เเทน ตร. รับมอบบรรจุภัณฑ์ (ถุงขยะสีดำ ยี่ห้อ HERO) จำนวนทั้งสิ้น 20,500 ใบ มูลค่ารวม 80,000 บาท

วันอังคารที่ 12 ก.ย.66 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. เป็นผู้เเทน ตร. รับมอบบรรจุภัณฑ์ (ถุงขยะสีดำ ยี่ห้อ HERO) จำนวนทั้งสิ้น 20,500 ใบ มูลค่ารวม 80,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์เเก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากบริษัท คิงส์เเพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด โดยได้รับเกียรติจากคุณทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล ประธานกรรมการบริหารบริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด พร้อมคณะฯ เป็นผู้มอบ ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. ในการนี้ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ. ได้กล่าวขอบคุณ ทางบริษัท คิงส์เเพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการการลดรายจ่ายภาคครัวเรือนแก่ข้าราชการตำรวจ และครอบครัว จึงได้มอบบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเเก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ ทางสำนักงานกำลังพล จะได้มอบบรรจุภัณฑ์มอบให้กับกองสวัสดิการ เพื่อแจกจ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจที่พักอาศัยอยู่ในอาคารบ้านพักข้าราชการตำรวจส่วนกลางต่อไป

You may have missed