25/09/2023

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร

ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ ปทุมธานี สานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินหน้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากร

 

เมื่อวันที่ 3 ก.ย.66 เวลา 13.30 น. นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมนายคมสัน ญาณวัฒนา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายวินัย สีเที่ยงธรรม โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี นายสมศักด์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อาทิ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่คลองเปรมประชากรช่วงบริเวณวัดรังสิต เพื่อหารือวางแผนการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่คลองเปรมประชากรในเขตจังหวัดปทุมธานี เริ่มตั้งแต่ประตูน้ำรังสิต สิ้นสุดเขตปทุมธานี รวมระยะทาง 20 กิโล โดยระยะแรกเตรียมดำเนินการในพื้นที่นำร่อง ตั้งแต่ประตูน้ำเปรมใต้ บ้านมั่นคงหลักหก ระยะทาง 4 ซึ่งจะต้องมีการขุดลอกคูคลอง ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง จัดเก็บผักตบชวา รวมถึงกำจัดสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ใช้งานที่รุกล้ำลำน้ำ กิโลเมตร ให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

พร้อมกับมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบดำเนินงานตามภารกิจ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า การดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองเปรมประชากรนี้ เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบ 72 พรรษา ในปี 2567 เป็นการสานต่อพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของลำคลองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ ทำให้คลองเปรมประชากรในวันนี้กลับมาสวยงามและใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพอีกครั้ง

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

You may have missed