29/09/2023

สมุทรสงคราม-ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง“ปิดเมือง สยบโจร โค่นอิทธิพล”

สมุทรสงคราม-ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมปราบปรามผู้มีอิทธิพล มือปืนรับจ้าง“ปิดเมือง สยบโจร โค่นอิทธิพล”
ที่บริเวณภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม พล.ต.ต.สุเมธ ปุณสีห์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม ภายใต้แผนยุทธการ “ปิดเมือง สยบโจร โค่นอิทธิพล” ในการระดมการกวาดล้างอาชญากรรม เพื่อเป็นการรักษาความศักดิ์สิทธิ์แห่งกฎหมายมิให้อยู่ใต้อิทธิพลเถื่อนของผู้ใด ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความเชื่อมั่นของประชาชนโดยเน้นความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เครื่องกระสุนและยาเสพติดเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกับการปฏิบัติ อาสาสมัครตำรวจบ้านและกำลังเจ้าหน้าที่ ตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม
บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ตำรวจภูธรภาค 7 และตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัด เร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนโดยให้ทำการระดมการกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2566 ถึง 18 กันยายน 2566 เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมภายใต้ยุทธการ “ปิดเมือง สยบโจร โค่นอิทธิพล” ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดให้มีการปล่อยแถวระดมการกวาดล้างอาชญากรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ต้องปรามเหตุรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed