27/09/2023

สมุทรสงคราม-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตลาดน้ำท่าคา

สมุทรสงคราม-สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตลาดน้ำท่าคา
วันนี้(16 กันยายน 2566)ที่ตลาดน้ำท่าคา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา นายรนัสถ์ พุ่มเจริญ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม “กิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมตลาดน้ำท่าคา” โดยสำนักงานวัฒนธรรมจัวหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลาย ส่งเสริมการท่องเที่ยวทาง วัฒนธรรม เสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยมีนายญาณทัช สิริวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ประกันสังคมจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ทางน้ำ ล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งคลอง เส้นทางเสด็จประพาสต้นรัชกาลที่ 5 บ้านกำนันจัน และชมวิถีชุมชนชาวท่าคา สวนผลไม้ การทำน้ำตาลมะพร้าว จักสานก้านมะพร้าว พร้อมทั้งท่องเที่ยวตลาดน้ำท่าคาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของชุมชนแห่งนี้ด้วย กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed