29/09/2023

นราธิวาส-นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก ลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชน ปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่และสารเสพติด ประจำปี 2566

นราธิวาส-นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก ลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเยาวชน ปรับเปลียนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่และสารเสพติด ประจำปี 2566

ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล1 (ราษฎรบำรุง) นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมเยาวชน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลด ละ เลิกบุหรี่และสารเสพติด2566 โดยมีเยาวชนเข้าอบรม จำนวน4โซนๆละ80 คนรวม 320 คน ระยะเวลาอบรบ4วัน
สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับรู้โทษพิษภัยของบุหรี่ และสารเสพติด

เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง และสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อให้เยาวชนหันมาออกกำลังกายเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากชุดทักษิณสัมพันธ์พิเศษ402และ ชุดสันติสุขที่404 มาเป็นผู้ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้

ภาพ/ข่าว มาหามะ ดือเลาะ นราธิวาส ทีมข่าว ปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

You may have missed