27/09/2023

แม่ฮ่องสอน-รับมอบน้ำดื่มจาก คปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม

แม่ฮ่องสอน-รับมอบน้ำดื่มจาก คปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม
วันที่ 19 ก.ย. 2566 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานรับมอบน้ำดื่มจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนบริษัทประกันภัย ร่วมพิธีรับมอบ
สำหรับสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดเหตุอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม พื้นที่ 6 อำเภอ 20 ตำบล 128 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 22,909 ครัวเรือน 58,416 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์แผนที่เสี่ยงเส้นทางการไหลของน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและเตรียมการรับมือกรณีฝนตกหนักในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดเหตุโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องและตกเป็นเวลานาน โดยใช้ข้อมูลจากสถานีอุตุนิยมวิทยาในการแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตก และใช้เครือข่ายมิสเตอร์เตือนภัยในการเฝ้าระวัง พร้อมทั้งสังเกตุการเปลี่ยนแปลงของน้ำในลำห้วยเมื่อเกิดฝนตกสะสมในพื้นที่เป็นระยะเวลานาน และให้องค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้รับผลกระทบดำเนินการเร่งซ่อมแซมถนน ให้สามารถกลับมาสัญจรได้โดยเร็ว และสำรวจถนน สะพาน ที่ได้รับความเสียหาย โดยขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน ในการออกแบบและประมาณการ เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ตลอดจนให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตร ปศุสัตว์ และประมง เร่งสำรวจพื้นที่เกษตร สัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำ รวมถึงเหมือง ฝาย ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจะได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร็ว
สุกัลยา บัวงาม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 0819503127

You may have missed