29/09/2023

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงครามมอบบ้านโครงการกาชาดรวมน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา

สมุทรสงคราม-ผู้ว่าฯสมุทรสงครามมอบบ้านโครงการกาชาดรวมน้ำใจสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
วันนี้(19 กันยายน 2566)นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานส่งมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ตาม“โครงการกาชาดรวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา
โดยมี นางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โครงการกาชาด รวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2566 ให้กับนางสาวสำราญ เย็นพายัพ เลขที่ 28/3 หมู่ 6 ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา และนายดัด อยู่พ่วง เลขที่ 40 หมู่ 15 ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา มีนาง กชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ประธานหอการค้าจังหวัดฯประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จิตอาสาพระราชทาน ร่วมมอบบ้านกาชาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สำหรับโครงการกาชาด รวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ประจำปี 2566 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยสนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุการก่อสร้างงบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้อำเภอละ 3 หลัง รวมเป็น 9 หลัง หลัง ละ 120,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000 บาท ซึ่งงบประมาณในการสร้างบ้าน เป็นการจัดกิจกรรมงานออกร้านมัจฉากาชาด “งานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองของดีเมืองสามน้ำและงานกาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี 2566” ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งมาดำเนินการจัดสร้าง โดยได้รับความร่วมมือจากประธานหอการค้าจังหวัด,ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง ให้แก่ผู้ยากไร้ในจังหวัดสมุทรสงครามที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้ดำเนินการส่งมอบแล้ว จำนวน 2 หลัง ส่วนอีก 7 หลังจะส่งมอบให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนกันยายน 2566

กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed