29/09/2023

สมุทรสงคราม-กาชาดสมุทรสงคราม ส่งมอบถังน้ำ ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม”.

สมุทรสงคราม-กาชาดสมุทรสงคราม ส่งมอบถังน้ำ ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม”
วันนี้(19 กันยายน 2566)นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ ปลัดจังหวัด นางกชนัฑ พัฒนะวิชัย นายอำเภออัมพวา คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด,ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ร่วมกันมอบถังน้ำขนาดบรรจุ 1,500 ลิตร ในกิจกรรม “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม”ให้กับโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา โดยมีนางธนภร ธรรม์รพี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยาคณะครู และนักเรียนร่วมรับมอบถังน้ำ เพื่อให้สถานศึกษาได้จัดหาน้ำสะอาดไว้ให้นักเรียนได้ใช้อุปโภคบริโภค ซึ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ส่งมอบถังให้สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้ง 3 อำเภอ เพื่อให้ครูอาจารย์และนักเรียนได้มีน้ำสะอาดไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้พบปะนักเรียนโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา สอบถามถึงความเป็นอยู่ การเดินทางมาโรงเรียน อันตรายจากยาเสพติดทุกประเภท พร้อมขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

กวีชัย/สมุทรสงคราม

You may have missed