12/12/2023

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเช้านี้ที่กำแพงเพชร ครั้งที่ 13

กำแพงเพชร – เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเช้านี้ที่กำแพงเพชร ครั้งที่ 13
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมเช้านี้กำแพงเพชร ครั้งที่ ๑๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นเจ้าภาพ เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ
Hi hiโดยมีนายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม ร่วมด้วยนายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง สำหรับการจัดกิจกรรม เช้านี้กำแพงเพชร เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ร่วมพูดคุยการทำงาน หน่วยงานส่วนราชการภาครัฐ และเอกชน ได้แลกเปลี่ยนความคิดแบบไม่เป็นทางการ แบบเป็นกันเอง เพื่อที่จะได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของแต่ละส่วน แต่ละภาคเอกชนที่ต้องการเสนอให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ทราบในเบื้องต้น////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป