12/12/2023

กำแพงเพชร- เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรมอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในพื้นที่

กำแพงเพชร- เหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชรมอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการ พูด อ่าน เขียนภาษาไทย ในพื้นที่
นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงกัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร เหรัญญิก คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายสนอง บุษบงค์ นายอำเภอพรานกระต่าย ปลัดอำเภอพรานกระต่าย ร่วมตรวจเยี่ยมมอบสื่อการเรียน การสอน และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ประจำปี 2566

ณ โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต1 ตำบลพรานกระต่าย อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร/////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน กำแพงเพชร

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป