11/12/2023

ปทุมธานี นอภ.ลาดหลุมแก้วนำจิตอาสาพาปลูกต้นมะพร้าวสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชน ปชช.ใช้ประโยชน์ได้ฟรี

ปทุมธานี นอภ.ลาดหลุมแก้วนำจิตอาสาพาปลูกต้นมะพร้าวสร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชน ปชช.ใช้ประโยชน์ได้ฟรี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น. ที่ซอยบ่อเงิน18 (ซอยสาตรา) หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” โดยนายอำเภอลาดหลุมแก้วได้พาคณะจิตอาสาไปปลูกต้นมะพร้าว 200 ต้น เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาพื้นที่สร้างความมั่นคงทางอาหารสู่ชุมชน ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ฟรี และส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอลาดหลุมแก้ว


บรรยากาศกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ โดยการปลูกต้นมะพร้าวบริเวณนี้ แต่เดิมได้ปลูกต้นมะพร้าวริมถนนไว้บ้างแล้วประมาณ 50 ต้น ปัจจุบันต้นมะพร้าวที่ปลูกไว้ได้โค่นล้มและตายไปจำนวนหนึ่ง จึงได้คิดที่จะปลูกทดแทนต้นเดิมที่ตายไป และปลูกเพิ่มอีกจนสุดพื้นที่ซอยบ่อเงิน การปลูกต้นมะพร้าวในซอยบ่อเงิน ถือว่าเป็นการสร้างพื้นที่แห่งความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชน มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกง่าย ต้นทุนต่ำ และมีอายุยืน สามารถให้ผลผลิตต่อเนื่องยาวนานถึง 80 ปี


นางรัฐยา อาจหาญ เผยพร นายอำเภอลาดหลุมแก้ว กล่าวว่า การนำจิตอาสาไปปลูกต้นมะพร้าวและพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นการรวมความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนชาวอำเภอลาดหลุมแก้วในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาสังคมให้มีความเจริญ และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร
สำหรับการปลูกต้นมะพร้าวถือว่ามีประโยชน์มหาศาล สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งลำต้น ใบ ดอก และผล เช่น ผลอ่อนใช้รับประทานสด เนื้อมะพร้าวนำไปปรุงอาหารและขนมได้หลายชนิด ใช้สกัดน้ำมัน ใช้เลี้ยงสัตว์ เปลือกมะพร้าวใช้ทำวัสดุเพาะชำต้นไม้ ใบมะพร้าวใช้มุงหลังคา เครื่องจักสาน ไม้กวาดทางมะพร้าว เป็นต้น

การปลูกต้นมะพร้าวยังสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย โดยชุมชนสามารถรวมกลุ่มทำผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวจำหน่ายในชุมชน หรือส่งไปจำหน่ายในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ เช่น การทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำน้ำมันมะพร้าว หรือการจำหน่ายลูกมะพร้าว ซึ่งสามารถสร้างมูลค่าและรายได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ต้นมะพร้าวยังสามารถป้องกันตลิ่งพังได้ดี อีกทั้งการปลูกต้นมะพร้าวตลอดทางนอกจากช่วยสร้างความร่มรื่นและความสวยงามแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป