10/12/2023

สุโขทัย-“โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

สุโขทัย-“โครงการแสงน้ำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

วันนี้ (24 ตุลาคม 2566) เวลา 13.30 น. นายณัฏฐพงศ์ สุขวิสิฏฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และนิทรรศการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “No Stroke for All Thais by New Gen : คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค”

โดยมี ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมในพิธี

ทั้งนี้ โรคหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับสอง และการพิการเป็นอันดับสามทั่วโลก ซึ่งในปี 2566 จังหวัดสุโขทัย มีผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ จำนวน 1,518 ราย คิดเป็น 2.6 ต่อพันประชากร โดยการจัดนิทรรศการในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกาย มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง ระหว่างวันที่ 24 – 29 ตุลาคม 2566 ณ ห้างสรรพสินค้า บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สุริยา ด้วงมา จ.สุโขทัย 0812844862

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป