07/12/2023

กำแพงเพชร-เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ อ.โกสัมพี รับบริจาคโลหิตพร้อมทั้งดวงตาและอวัยวะ

กำแพงเพชร-เหล่ากาชาด จ.กำแพงเพชร ลงพื้นที่ อ.โกสัมพี รับบริจาคโลหิตพร้อมทั้งดวงตาและอวัยวะ
วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 09:00 น. นางกาญจนี รุจนเสรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง กัญญารัตน์ เชียรธานรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโกสัมพีนคร ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 99 ราย จำนวนโลหิตที่ได้ 89 ราย และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จำนวน 5 ราย อวัยวะ จำนวน 5 ราย ////
ภาพและข่าว วรภา พันลุตัน จ.ตาก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป