07/12/2023

สระแก้ว-นายกทม.สระแก้ว มอบหมายให้ อดีตประธาน อสม.ตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลให้ความรู้หญิงหลังคลอด และผู้สูงอายุที่ติดเตียง

สระแก้ว-นายกทม.สระแก้ว มอบหมายให้ อดีตประธาน อสม.ตำบลสระแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดูแลให้ความรู้หญิงหลังคลอด และผู้สูงอายุที่ติดเตียง

(24 ต.ค.66) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นางจุฑาพร โตศิริพัฒนา อดีตประธาน อสม.ตำบลสระแก้ว พร้อม อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว (อสม.) ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามดูแลและแนะนำให้ความรู้หญิงหลังคลอดและพัฒนาการของเด็กแรกเกิด และตรวจเยี่ยมติดตามดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง และผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว และให้ความรู้กับกลุ่ม อสม.เทศบาลเมืองสระแก้ว เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง รู้ เร็ว รอด Cr. แพทย์หญิงสุชญา เทอดอุดมธรรม อายุรแพทย์ (ระบบประสาทและสมอง) โดยร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และ อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว (อสม.) ในชุมชนเมืองย่อยที่ 4 ชุมชนเมืองย่อยที่ 5 ชุมชนเมืองย่อยที่ 9 บ้านหลังสุขศาลา และชุมชนเมืองย่อยที่ 16 บ้านตลาดสระแก้ว

กิจกรรมคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและคัดกรองสุขภาพประจพปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สัปดาห์ นี้
(pointing right)
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น ชุมชน 16 ตลาดสระแก้ว

(pointing right) วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น ชุมชน 10 หลังวัด

สิ่งที่ควรเตรียมพร้อม 1.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ทราบ
2.เตรียมอุปกรณ์ที่ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนควรมีออกมาใช้งาน ได้แก่ เครื่องชั่งน้ำหนัก (กิโล), เครื่องวัดความดัน (ถ้ามี), เครื่องเจาะตรวจน้ำตาลในเลือด , สายวัดรอบเอว 3.กระดาษโน้ต แผ่นเล็ก สำหรับเขียนน้ำหนัก ส่วนสูง ความดัน

ภาพข่าว : นายวงศกร ศรีสวัสดิ์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว/รายงาน

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป