12/07/2024

นครนายก – ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดนครนายก

นครนายก – ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ณ พื้นที่จังหวัดนครนายก

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายก จำนวน 2,135 ชุด มามอบให้แก่ราษฎร ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดนครนายก ที่ผ่านมายังมีประชากรที่ได้รับความเดือนร้อนในพื้นที่เขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบอุทกภัย โดยเร่งด่วนแล้ว ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น จากการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้ ยังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

ในวันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เดินทางไปยังพื้นที่เขตอำเภอองครักษ์ เพื่อมอบสิ่งของพระราชทาน ณ วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2,135 ชุด มอบแก่ชาวบ้านที่ประสบอุทกภัย ในเขตอำเภอองครักษ์ และในเวลา 15.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้ลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลบึงศาล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก อีก 1 จุด จำนวน 6 ชุด

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป