30/11/2023

ลำปาง-มทบ.32 ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 63 ปี สวท.ลำปาง

ลำปาง-มทบ.32 ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 63 ปี สวท.ลำปาง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก วิศิษฐ์ บรรณากิจ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง ครบรอบ 63 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชาสัมพันธ์นโยบายและการดำเนินงานของรัฐ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมทุกพื้นที่ ตามวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ คือ “เป็นองค์การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ”

โดยมี นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชนในพื้นที่ จังหวัดลำปาง เครือข่ายด้านการ ประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง
จังหวัดลำปาง

พร้อมนี้ ได้ให้สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วย ในการสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ และให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่างๆ อีกทั้งประชาสัมพันธ์เรื่องการรับสมัครบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ ตลอดทั้งสิทธิ โอกาสต่างๆอีกด้วย

 

#กองทัพบก #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #สวทลำปาง #ข่าวสารทหารทางสถานีวิทยุ

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป