19/06/2024

ชลบุรี-ชาวแสมสาร ยื่นเรื่องพรรคเพื่อไทยเสนอนายกฯ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

ชลบุรี-ชาวแสมสาร ยื่นเรื่องพรรคเพื่อไทยเสนอนายกฯ ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน

 

วันนี้ 27 ต.ค.66 ที่ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายพนธกร ใคร่ครวญ อดีต ผู้สมัคร ส.ส. พรรคเพื่อไทย อำเภอสัตหีบ เป็นผู้แทนพรรคเพื่อไทย ลงพื้นที่รับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแสมสาร เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน ที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการได้รับอนุญาตใบประกอบการ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์พื้นฐานด้านไฟฟ้า และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพได้ ทั้งหมดนี้เนื่องจากไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน โดยมี นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร นาย สรณัตต์ พิทักษ์กรณ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการแสมสาร นายอภิชาติ อร่ามรัตน์ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.แสมสาร พร้อมผู้ประกอบการ ตลอดจน ประชาชนในพื้นที่แสมสาร เข้าร่วมประชุมพร้อมเสนอปัญหาความเดือดร้อน
นายอดุลย์ รักษ์สกุลสงสัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร กล่าวว่า

สำหรับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประวัติความเป็นมาโดยย่อของชุมชนแสมสาร ในอดีตเป็นชุมชนชาวประมงอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งทะเล และบนเกาะแสมสาร บางส่วนทำเกษตร ปลูกข้าว ไร่มัน ไร่แตง ไร่สับประรด มีวัดมีโรงเรียนอยู่บนเกาะแสมสาร และบนฝั่งแสมสาร ต่อมาถูกบังคับให้ย้ายถิ่นฐานจากเกาะแสมสาร มารวมกันอยู่บนฝั่ง ปัจจุบันบนเกาะแสมสาร ไม่มีชาวบ้านพักอาศัยและใช้ประโยชน์อยู่บนเนื้อที่ประมาณ สองพันไร่ โดยมีแนวแบ่งเขตกั้นอย่างชัดเจนกับทางกองทัพเรือ ชาวบ้านยังประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก ต่อมามีกฎหมายประมงออกมาบังคับใช้ ที่อาจไม่สอดคล้องกับวิถีชุมชน จึงต้องปรับเปลี่ยนอาชีพมาเป็นการท่องเที่ยวและวิถีชาวประมงจนถึงปัจจุบัน


นาย สรณัตต์ พิทักษ์กรณ์ ประธานชมรมผู้ประกอบการแสมสาร กล่าวว่า ปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อน คือชาวบ้านไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการได้รับอนุญาตใบประกอบการ เนื่องด้วยปัญหาไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ไม่สามารถเช้าถึงสิทธิ์พื้นฐานด้านไฟฟ้าได้ เนื่องด้วยปัญหาไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพได้ เนื่องจากไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน เพื่อเป็นหลักประกัน ในขณะที่รัฐบาลกำลังพัฒนาและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศชาติ พวกเราชาวแสมสาร คือประชาชนคนไทยที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศชาติ แต่กลับไม่ได้รับการเข้าถึงสิทธิ์อย่างสมบูรณ์แบบ และอาจจะส่งผลกระทบต่างๆ ตามมา ทั้งในด้านกฎหมายที่ไม่ปรับเปลี่ยนเข้ากับปัจจุบัน เกิดช่องว่างทางกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวแสมสาร เป็นอย่างมาก


พร้อมกับกล่าวอีกว่า ชาวแสมสาร ใคร่ขอความเมตตาจากรัฐบาล ช่วยจัดตั้งคณะกรรมการร่วมกับชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริง ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนในปัจจุบัน ลดความขัดแย้งอย่างยาวนานร่วมร้อยปีอย่างจริงใจและเป็นธรรมกับชาวแสมสารทุกคนด้วย ชาวแสมสารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลซึ่งห่วงใยประชาชน
นายพนธกร ใคร่ครวญ อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย อำเภอสัตหีบ เป็นผู้แทนพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วันนี้ได้มารับเรื่องร้องเรียนของพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ ตำบลแสมสาร เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อนที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการได้รับอนุญาตใบประกอบการ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์พื้นฐานด้านไฟฟ้า และไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการพัฒนาอาชีพได้ ทั้งหมดนี้ เนื่องจากไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกิน ก่อนจะนำเรื่องส่งให้พรรคเพื่อไทย เพื่อหาแนวทางแก้ไข และจะได้ส่งเรื่องให้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี รับทราบปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลแสมสาร ในระยะยาว ต่อไป

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป